Vyřídíme Vám dotaciImage

Máte-li zájem, vyřídíme Vám dotaci Nová zelená úsporám. Tento program poskytuje příspěvky na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla. Dotace se vztahuje na výměnu:

  • neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla
  • kotlů na topné oleje

za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

A na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu).

Jakou dotaci lze získat

Typ zdroje tepla Rodinný dům (Kč) Bytový dům (Kč/b.j.)
Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 -
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 100 000 -
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000 -
Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch 60 000 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 45 000 35 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 30 000 -
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000

 

Jaké dokumenty jsou potřeba k podání žádosti

  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla - musí se prokázat, že původní zdroj tepla splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
  • Fotodokumentace stávajícího zdroje tepla
  • Potvrzení o vlastnictví bankovního účtu žadatele

Po provedení výměny je potřeba předložit

  • Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
  • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
  • Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
  • Potvrzení o ekologické likvidaci kotle


Abychom mohli dotaci vyřídit, potřebujeme, aby daná osoba měla přístup k internetu a komunikovala přes e-mail.


Jsme v seznamu specialistů Nové zelené úsporám

Můžeme Vám zajistit zpracování odborného posudku nutné pro podání žádosti o dotace Nová zelená úsporám v oblastech:

  • Řízené větrání, rekuperace (zpětné získávání tepla)

https://novazelenausporam.cz/specialista/12946


Za vyřízení dotace si účtujeme 5 % z vyplácené dotační částky.