Čištění topných systémů

Mimo instalatérské služby nabízíme i čištění topných systémů.Image Při provozu teplovodních topných systémů dochází k postupnému vylučování minerálních a organických látek. Kyslík, který je přítomný v systému, je jedním ze spouštěcích mechanismů reakcí, jejichž výsledkem jsou minerální soli, které působí v systému jako izolant. Čištění je důležité z důvodu zabránění škodám způsobeným usazováním vodního kamene a nečistot, což dlouhodobě vede ke značné ztrátě energetické účinnosti - zvýšení spotřeby. 

Plnící voda v topných systémech nesmí obsahovat žádné cizí částice, jako např. okuje, kaly, korozní produkty apod. Napouští se čistou, chemicky neagresivní měkkou vodou. Aby byl zajištěn hospodárný a bezporuchový provoz topného zařízení, je třeba přidat do plnící vody stabilizátor tvrdosti, případně použít částečně změkčenou nebo odsolenou vodu s přihlédnutím k hraničním hodnotám pH.

V provozu musí být následující vlastnosti vody:

  • pH mezi 6,5-8,5
  • chloridy menší než 50 mg/litr
  • elektrická vodivost menší než 500 S/cm při 25°C
  • tvrdost 0,5 až 11° dH (1 až 20°F) 0,1 až 1,0 mmol/litr

Tyto hodnoty tvrdosti platí pro soustavy s obsahem do 4 litrů/kW.

Co může způsobit "nečištěná" soustava?

  • Koroze může způsobit havárii a nefunkčnost topného systému.
  • Řasy bývají příčinou omezení výkonu podlahového vytápění.
  • Kaly se usazují v místech s nízkou rychlostí proudění (např. spodní část radiátorů nebo v potrubí podlahového vytápění s nízkou rychlostí proudění).
  • Kaly negativně působí jako izolant bránící přenosu tepla.
  • Minerály vytvářejí pevné usazeniny na vnitřních stěnách a jsou příčinou nefunkčnosti regulačních armatur.
  • Snížení tepelné vodivosti radiátorů, a tím snížení výkonu soustavy.

Čím čistíme?

Na čištění topných systémů používáme elektronickou proplachovací jednotku a jednotku pro zkoušení tlaku s kompresorem REMS Multi-Push SL.