Stavební veletrh Brno 2023 - expozice firem CTI ČR

Nová technologie úpravy vody - DROPSON EMI 4000

Na trh byl uvedený nový výrobek na úpravu vody. Technologie EMI je nejnovějším výsledkem vědeckého výzkumu v oblasti úpravy vody pomocí elektromagnetických impulzů. Z výzkumů vychází, že účinnost této technologie závisí na klíčových parametrech, jako je frekvence magnetických impulzů, čas expozice, geometrie vnitřní komory, výběr specifických materiálů a tvrdost vody. Nová technologie od výrobce Dropson zajišťuje inovativní způsob, jak bojovat s usazováním vodního kamene. 

Pro více informací můžete navštívit stránku: Aqua Select - profesionální úprava vody

Pro zajímavost můžete shlédnout následující video:

Změna ve složení zemního plynu

V souvislostí se změnou dodavatele plynu do České republiky se spotřebitelé setkávají s nestandardním chováním plynových spotřebičů. Důvodem je jiné složení plynu v distribuční soustavě České republiky. Dodávky z Ruska nahradily jiné zdroje, převážně z Norska. Tamní plyn ale obsahuje vyšší procento sirovodíku, který se při spalování mění na síranové soli a ty ucpávají hořák a potrubí. 

Majitelé nemovitostí by měli informace o změnách složení plynu obdržet od distributora, resp. dodavatele plynu. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) nebude potřeba plošně měnit hořáky a už vůbec ne celé kotle, situace se bude řešit například speciálním filtrem.

Záleží také na tom, z jakého materiálu je potrubí v kotli. Problémy byly registrovány spíše u plynových technických zařízení s měděným potrubím, ale u zařízení s ocelovým potrubím ne.

Více informací naleznete v níže uvedených článcích.

Obnovitelně.cz 

Vytápění.tzb-info.cz