Hodinové sazby


Hodinové zúčtovací sazby dle jednotlivých profesí: 

Montážní práce v oboru topení 390,-Kč / 1 hod.
Montážní práce v oboru voda 360,-Kč / 1 hod.
Montážní práce v oboru plyn 420,-Kč / 1 hod.
Práce servisního technika plynových spotřebičů 480,-Kč / 1 hod.
Práce technika tepelných čerpadel 490,-Kč / 1 hod.
(ceník prací je vytvořen na jednoho montážního pracovníka)  

PŘI ROZSAHU PRACÍ MENŠÍCH NEŽ 4 HOD. ÚČTUJEME 50%  NAVÝŠENÍ SAZEB V CENÍKU


Ceny jsou smluvní

Každý náš zákazník je před započetím prací seznámen s kompletní cenou montáže. Cena zakázky  je stanovena podle skutečné spotřeby materiálu. Pro zakázky, u kterých je předem znám rozsah provedených prací a použitého materiálu, např. z projektové dokumentace, nebo z výkazu výměr, podrobně zpracujeme cenovou nabídku.